Anmäl dig här!

23 maj 13:15 - 17:15Louis De Geer konsert & kongress, Norrköping

Välkommen till en spännande eftermiddag om samråd med det professionella kulturlivet i regionerna!

KLYS årliga nationella Mötesplats för kulturskapare bjuder i år även in företrädare för regionala och kommunala kulturförvaltningar, kulturinstitutioner och kulturpolitiker för en halvdagskonferens på temat regionalt samråd med professionella kulturskapare.

KLYS ska 2017 ta fram en guide för det regionala samrådsarbetet. Tanken är att konferensen ska diskutera sakfrågor som ska lyftas i denna guide. Vi vill låta olika perspektiv mötas under en informativ och debattfylld eftermiddag på konserthuset i Norrköping.

Hur ser kulturskaparna själva på sin roll i den regionala kulturpolitiken och möjligheten att påverka innehållet? Hur ser tjänstemän, kulturchefer och politiker på mervärdet av samråd med kulturlivets aktörer? Vilka intressen styr samrådsprocesserna? Vilka mål ska uppnås? Dessa och en rad andra frågor om regionala samråd diskuteras under dagen.

Tisdag 23 maj
Tid: kl. 13.15-17.15 (registrering från kl. 12:30)
Plats: Louis De Geer Konsert & Kongress, Dalsgatan 15, Norrköping, rum 6-7

KLYS bjuder på kaffe/te och fika under dagen.

Sista anmälningsdag är 9 maj.

PS. Samma dag och i samma hus som KLYS konferens öppnar Scenkonstbiennalen 2017 – Sveriges största festival för scenkonst som genomförs hela veckan runt om i Norrköping med teater, dans, kulturpolitiska seminarier m.m. DS.

Hotellboende i Norrköping

Scenkonstbiennalen har bokat upp de flesta hotellrum i staden under veckan, men KLYS har några uppbokade hotellrum både 22-23 och 23-24 maj, som våra konferensbesökare kan nyttja. Begränsat antal och att själv betala såklart. Kontakta KLYS kansli om detta. Först till kvarn gäller.

Ingen konferens utan kulturskapare

Som ett led i KLYS arbete "Ingen konferens utan kulturskapare" har vi till denna konferens uppdragit konstnärerna Anneli Lindberg och Konstnär K att forma scenen och rummet.

Anneli Lindberg och Konstnär K deltar i projektet Konsten att delta: bild och form - ett projekt där konstnärskolleger möts över gränserna.

Anneli Lindberg är en konstnär som verkar i Norrköping och ofta jobbar med textil och s k husmorsgraffiti.

Konstnären K är en konstnär från Syrien som har bott i Sverige i ca två år och vill p g a oro för sin situation inte kliva fram med sin riktiga identitet. Detta tolkas i deras konstverk under konferensen.

Konsten att delta: bild och form drivs av KRO/KIF i samarbete med Svenska Tecknare, Illustratörcentrum, Svenska Fotografers Förbund och KLYS som projektägare.    Foto ovan: Mattias Lindh 


PROGRAM

Registrering från kl. 12.30

13.15-13.35  KLYS ordförande Marika Lagercrantz hälsar välkommen och samtalar med Region Östergötlands kulturnämnds ordförande Anita Jernberger (L)

13.35-13.40  Konstpaus med Malin Carlbark, singer/songwriter

13.40-14.25  Panelsamtal: Konstområdesövergripande kulturskaparråd. Om hur olika regioner arbetar med samråd med yrkesverksamma kulturskapare.

 • Hedvig Jalhed, operasångare och representant i Region Hallands samråd
 • Erik Arrhén, samverkansstrateg, Landstinget Dalarna
 • Maria Brusman, kulturstrateg scenkonst, Region Östergötland
 • Katarina Persson, keramiker, representant i Uppsala läns samråd
 • Moderator: Maria Fagerberg, författare och Författarförbundets regionombud i Östergötland, tidigare representant i Region Östergötlands samråd

14.25-14.50 Samtal om den konstnärspolitiska utredningen

 • Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS
 • Martin Jonsson Tibblin, tonsättare, ordförande Föreningen svenska tonsättare (FST)
 • Ulrika Kärnborg, författare och journalist, vice ordförande Författarförbundet

14.50-15.15  Fikapaus

15.15-15.20  Konstpaus med Malin Carlbark, singer/songwriter

15.20-16.00   Panelsamtal: Konstnärspolitiken i stad och landsbygd. Hur skapar vi förutsättningar för professionella kulturskapare att bo och verka i hela landet?

 • Sofia de la Fuente, modedesigner/bildkonstnär, representant i Region Blekinges samråd
 • Jörgen Lindvall, kulturchef, Region Jönköpings län
 • Ylva Gustafsson, regionutvecklare kultur, Västra Götalandsregionen
 • Björn Wiechel (s), ledamot i riksdagens kulturutskott
 • Moderator: Marika Lagercrantz, skådespelare, regissör, ordförande KLYS

16.00-16.15 Konstnärssamtal med Finn Vinter, filmskapare och styrelseledamot i Oberoende Filmares Förbund (OFF), om skapandeprocesser och hur det är att verka på regional nivå. Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare, KLYS, leder samtalet

16.15-17.00  Panelsamtal: Utvecklingen av ett kulturliv med både bredd och spets i regionerna. Hur samspelar institutioner, resurscentra och det fria kulturlivet i en regional kontext?

   • Hans Parment, tonsättare, flöjtist och producent, Växjö
   • Maria Jacobsson, kulturexpert, Sveriges Kommuner och Landsting
   • Hanna Isaksson, verksamhetsledare, Resurscentrum för konst i Norrbotten
   • Michael Cocke, konstnärlig ledare, Örebro Länsteater
   • Moderator: Jonas Nyberg, kommunikatör och ombudsman, Symf

17.00-17.15  Marika Lagercrantz sammanfattar dagen

17.15 Slut

KLYS driver "Ingen konferens utan kulturskapare" och rummet och scenen har denna gång formats av regionens konstnärer Anneli Lindberg och Konstnär K som är med i projektet Konsten att delta: bild och form - ett projekt där konstnärskolleger möts över gränserna.

Projektet drivs av KRO/KIF i samarbete med Svenska Tecknare, Illustratörcentrum, Svenska Fotografers Förbund och KLYS som även är projektägare.

Anmäl dig här!

En samlad röst för Sveriges kulturskapare